Základní kurzy - organizační info 2017/2018

6.10.2017  

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás souhrnné informace týkající se organizace školního roku 2017/2018. Naleznete je i na www.tshazard.cz

Kontakty na lektory:
kompletní kontakty naleznete v příloze tohoto e-mailu, na webových stránkách v Kontaktech pouze e-maily.

Kontakt na provozní oddělení a recepci TS Hazard:
Jarmila Voláková, Kristýna Procházková, tel: 246 083 246, e-mail: info@tshazard.cz

Omluvy absencí:
posílejte e-mailem nebo sms Vašemu lektorovi/lektorce

Termíny a způsob úhrady kurzovného a tanečního kostýmu: 
1. pololetí – nejpozději do 30. 9. 2017 (Kamenice do 15. 10. 2017)
2. pololetí - nejpozději do 15. 2. 2018
taneční kostým – nejpozději do 31. 10. 2018 (netýká se kurzů baletu a gymnastiky)

Způsob úhrady:
platbu můžete provést hotově na recepci Hazard Hobbies (V úvoze 105, Jesenice) nebo převodem na účet. Od Nového roku dojde ke změně čísla účtu, pošleme info.

Protože bohužel i my bojujeme s neplatiči, od letošního roku budeme striktně dodržovat pravidlo, že při nedodržení termínu splatnosti bez předchozí domluvy bude Vaše dítě z kurzu odhlášeno a místo postoupeno jinému zájemci. Na další lekci nebude dítěti umožněn trénink, lektorka má instrukci nechat jej sedět v sále. Děkujeme za pochopení.

Kurzovné vracíme pouze v případě dlouhodobé nemoci po předložení lékařského potvrzení. Lekci si můžete nahradit v kterémkoli základním kurzu stejné věkové kategorie.
Pokud se rozhodnete v kurzu již nepokračovat, prosíme o zprávu. Vaše dítě z kurzu odhlásíme.

Harmonogram kurzu:
Naleznete na www.tshazard.cz v Přehledu kurzů, po rozkliknutí požadovaného kurzu. V době státních svátků a školních prázdnin lekce neprobíhají. V průběhu roku mohou být odebrány z harmonogramu další volné dny (ředitelská a jiná volna, která se dozvídáme od škol až v průběhu roku), prosíme, sledujte.

Garantujeme 17 lekcí/pololetí. Po odvedení 17 lekcí již nebude výuka u některých kurzů do konce pololetí probíhat, případně poslouží tyto dny na náhrady za zrušené lekce.

Náhrady zmeškaných lekcí: 
Zmeškanou (předem omluvenou) lekci si můžete nahradit v kterémkoli kurzu DVK mini basic street po předchozí domluvě provozním oddělením TS Hazard, e-mail: info@tshazard.cz

Představení TS Hazard (netýká se kurzů gymnastiky):
Každý rok pořádáme v KC Jesenice taneční představení pro rodiče, kde se předvedou všechny taneční kurzy a soutěžní týmy. Letos připadá na sobotu 7. 4. 2018.

Protože představení pořádáme hlavně kvůli dětem, aby si společně užily velký taneční zážitek, a protože pro děti vždy připravujeme medaile a ceny, budeme velmi rádi, pokud si zařadíte do rodinného harmonogramu datum našeho představení tak, abyste se mohli zúčastnit. Podrobné informace týkající se vystoupení Vám včas pošleme e-mailem a též vyvěsíme na webové stránky TS Hazard.

Nábor do soutěžních týmů/soutěžní přípravky:
V průběhu roku mohou děti zjistit, že mají o tanec větší zájem, velmi je baví a ukáže se, že mají pro něj nadání. V tomto případě zveme děti na nábor do soutěžní přípravky/soutěžních týmů, který proběhne v dubnu.

Ukázkové lekce:
Každá cca 8 lekce je ukázková, rodiče zveme vždy na posledních 20 minut lekce.
Mimo ukázkové lekce není přístup rodičů do sálu povolen. Praxe nám ukázala, že děti přítomnost rodičů na lekci rozptyluje a narušuje řád tréninku.

Oblečení na trénink:
Doporučujeme klasické tepláky či legíny (k tomu popřípadě sukénku u menších dětí) a pohodlné tričko, na nohy tenisky s vhodnou podrážkou do sálu/tělocvičny. V zimním období popřípadě mikinu. Děti mohou na lekce (zejména na ty ukázkové) nosit taneční kostým, aby si jej co nejvíce užily.

Na gymnastiku nosí děti gymnastické dresy nebo legíny a tílko, gymnastické cvičky. Kluci nosí tepláky a tričko nebo tílko.

Pití:
Doporučujeme dávat dětem na trénink pití (spíše neslazené nápoje). Po zkušenostech mají děti na lekcích žízeň.

Pojištění:
Doporučujeme všem dětem účastnícím se kurzů mít svoje zdravotní pojištění v pořádku, zvláště pak v kurzech pokročilých (výběrové soubory) a kurzu Break Dance. TS Hazard za případnou náhradu škod spojenou s ošetřením neručí.

Kostýmy (netýká se kurzů baletu a gymnastiky):
Na představení TS Hazard a ukázkové lekce dětem zařizujeme v jednotlivých tanečních skupinách stejné kostýmy. Kostýmy k tanci neodmyslitelně patří, slouží jednak pro sjednocení celé skupiny a jednak ke zvýšení celkového dojmu z tance. Pořízení kostýmu a jeho vzhled naleznete v Přehledu kurzů, po rozkliknutí Vašeho kurzu na www.tshazard.cz.

Kostým bude zhotoven dle Vámi uvedené velikosti v přihlášce. V první polovině října ještě pošleme přehled objednaných velikostí k odsouhlasení, pak se pustíme do objednávek.

Kostým děti na konci roku neodevzdávají, mohou jej nosit i na běžnou výuku a dále zůstává jejich majetkem.
Prosíme o dohlédnutí, aby v dané taneční sezóně kostým vydržel pokud možno vzhledově stejný (nesepraný, neprodřený). Sukénka se nedá prát v pračce, tričko ano (na 30 stupňů).

Veškeré informace se rovněž dozvíte na našich webových stránkách www.tshazard.cz, kde naleznete i fotky z představení, přehled kurzů, harmonogramy, kontakty atd.

Za tým lektorů TS Hazard

Jarmila Voláková


 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie, Videogalerie
obrazek