Soubory - organizační info 2017/2018

12.10.2017  

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás souhrnné informace týkající se organizace školního roku 2017/2018. Naleznete je i na www.tshazard.cz

Kontakty na lektory:
Kompletní kontakty naleznete v příloze tohoto e-mailu, na webových stránkách v Kontaktech pouze e-maily.

Kontakt na provozní oddělení a recepci TS Hazard:
Jarmila Voláková, Kristýna Procházková, tel: 246 083 246, e-mail: info@tshazard.cz

Omluvy absencí: posílejte prosím e-mailem nebo sms Vašemu lektorovi/lektorce

Termíny a způsob úhrady kurzovného a tanečního kostýmu: 
1. pololetí – nejpozději do 30. 9. 2017
2. pololetí - nejpozději do 15. 2. 2018
taneční kostým – záloha 2000,- Kč, nejpozději do 30. 11. 2018

Způsob úhrady: Platbu můžete provést hotově na recepci Hazard Hobbies (V úvoze 105, Jesenice) nebo převodem na účet. Od nového roku 2018 dojde ke změně čísla účtu, pošleme info.

Kurzovné vracíme pouze v případě dlouhodobé nemoci po předložení lékařského potvrzení.

Harmonogram kurzu: Naleznete na www.tshazard.cz v Přehledu kurzů, po rozkliknutí požadovaného kurzu. V době státních svátků a školních prázdnin lekce neprobíhají. V průběhu roku mohou být odebrány z harmonogramu další volné dny (ředitelská a jiná volna, která se dozvídáme od škol až v průběhu roku), prosíme, sledujte. Garantujeme 34 lekcí/pololetí u tréninků 2x týdně a 51 lekcí/pololetí u tréninků 3x týdně.

Představení TS Hazard:
Každý rok pořádáme v KC Jesenice taneční představení pro rodiče, kde se předvedou všechny taneční kurzy a soutěžní týmy. Letos připadá na sobotu 7. 4. 2018.

Termíny víkendových soustředění: bude upřesněno

Soutěže a vystoupení:
O termínech soutěží Vás budeme včas informovat, sledujte prosím též Kalendář na www.tshazard.cz. Krom základních soutěží počítejte prosím ještě s případnými postupy. Účast na soutěžích je povinná! Pokud někdo nebude moct na soutěž a nebudou to závažné zdravotní důvody, zrušíme účast celého týmu. Pro lektora a hlavně pro děti je velmi komplikované na poslední chvíli předělávat tvary v choreografii a dělat změny.

Počítejte prosím ještě s platbou za startovné na soutěžích. Kromě soutěží soubory občas vystoupí i na obecních či jiných akcích.

Kostýmy:
Kostýmy navrhne lektor po domluvě s vedením TS Hazard dle tématu choreografie. Počítejte s cenou max. 2000,- Kč, nevyčerpaná část zálohy bude použita na startovné na soutěže. Zálohu na kostým prosím uhraďte do konce listopadu.

Letní taneční soustředění:
15. – 22. 7. 2018 soubory dětí a juniorů
22. – 29. 7. 2018 soubor mládeže (HVK)
Místo: Roudnice, Jestřebí, Krkonoše, chata EDEN

Upozorňujeme, že:
Trenér má právo kohokoli vyřadit z formace nebo ze skupiny (pro hrubé porušení kázně a velkou absenci na trénincích či dlouhou nemoc) a trenér může dle vlastního uvážení vyřadit naplánovanou soutěž.

Veškeré informace rozesíláme e-mailem. Termíny soutěží a vystoupení naleznete též v Kalendáři na www.tshazard.cz, dále si můžete ve fotogalerii a video galerii prohlížet fotografie a videa z vystoupení, soustředění a soutěží.

Za tým lektorů TS Hazard


Jarmila Voláková

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie, Videogalerie
obrazek