Zuzana Velenská - zuzana.velenska@tshazard.cz 

Výtvarné a keramické kurzy vede lektorka Zuzana Velenská. Zuzka vystudovala kulturní a sociální antropologii a historickou sociologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Celý život se individuálně věnuje výtvarné činnosti, absolvovala mnoho kurzů na UMPRUM v rámci svého vysokoškolského studia, ale také např. v Austrálii či Kalifornii, kde pobývala. 

K dětem má velice vřelý vztah, složila mimo jiné státní zkoušku z psychologie, absolvovala kurzy vývojové psychologie a psychologie zdraví. Navíc má své vlastní tři děti, takže disponuje i praktickými zkušenostmi. 
Jakákoli kreativní činnost napomáhá dětem odreagovat se, získat potřebné sebevědomí, pomáhá také trénovat koncentraci, s níž mývají dnešní děti problémy. Zejména v období tzv. sekundární socializace. Jedná se o proces, při kterém se jedinec začleňuje do společnosti, přičemž si osvojuje její hodnoty, normy, chování, schopnosti a učí se sociálním rolím (žák, syn/dcera, kamarád). Jako protiváhu ke školnímu kolektivu potřebují děti také nějakou kreativní mimoškolní aktivitu, kolektiv lidí, s nimiž by mohli sdílet společné zájmy. Je zcela zásadní, aby se děti myšlenkově odreagovaly od studijních povinností během nějaké kreativní aktivity. Ideálně v kolektivu dalších dětí. Mohu pak sdílet společné zájmy, mít dobrý pocit, když někdo další jejich výrobky ocení, když je někdo inspiruje, motivuje a podpoří. Ve Skandinávii je arteterapie nedílnou součástí každé psychoterapie právě díky prokazatelně pozitivním účinkům na lidskou psychiku. U dětí to platí dvojnásob. 
Kromě keramiky, kterou děti zbožňují, si během kurzů vyzkoušejí také mozaiku, malbu akrylem, kresbu uhlem, akvarelové techniky, základy komiksové tvorby, perokresbu aj. Jednotlivé kurzy jsou samozřejmě uzpůsobeny věku a zájmům dětí.

 

 

 

 

 

Fotogalerie, Videogalerie
obrazek
obrazek

Předchozí    Další